Publicaties

Inschaling werkzaamheden genetische gemodificeerd Rift Valley fever virus (RVFV)

Adviezen | 22.03.2011 | 110322-01

Rift Valley fever virus (RVFV) is ziekteverwekkend voor mens en dier en is geclassificeerd als klasse 3 pathogeen. Ziekte en sterfte onder landbouwhuisdieren is hoog. Besmetting bij dieren vindt voornamelijk plaats via muggen. Humane besmetting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door contact met bloed, weefsel of organen van geïnfecteerde dieren. Ook inhalatie van aërosolen die vrijkomen tijdens de slacht van geïnfecteerde dieren of tijdens laboratoriumwerkzaamheden heeft geresulteerd in humane infecties.
De aanvrager wil infectieus niet-spreidend genetisch gemodificeerd (gg) RVFV produceren dat als basis kan dienen voor het ontwikkelen van combinatievaccins. De aanvrager wil het gg-RVFV deeltje combineren met (glyco)proteïnen van het Influenza A virus, Pestes-des-petits-ruminants virus (PPRV), Vesicular stomatitis virus (VSV) of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHFV) of daarvan afgeleide mutanten. Daarnaast wil de aanvrager ratten, muizen en schapen infecteren of vaccineren met compleet RVFV en infectieus niet-spreidend (gg)-RVFV waarbij het niet-spreidende gg-RVFV deeltje al dan niet eiwitten van het Influenza A virus en fluorescerende eiwitten zal bevatten. Na vaccinatie zullen de dieren op immuniteit worden getest met wildtype RVFV, Influenza A virus en PPRV.

Omdat de COGEM niet kan uitsluiten dat tijdens de productie van niet-spreidend gg-RVFV vol-virulent gg-RVFV gevormd wordt, adviseert zij de productie uit te voeren onder ML-III inperking. Handelingen met proefdieren in associatie met niet-spreidend en spreidend (gg-) RVFV adviseert de COGEM uit te voeren onder DM-III inperking onder het aanvullende voorschrift dat medewerkers volledig beschermende kleding en een volgelaat masker dragen zoals beschreven in de aanvraag. Daarbij dient het masker aan aanvullende specificaties te voldoen. Onder de genoemde inperkingsniveaus en aanvullende voorwaarden acht de COGEM de risico’s bij handelingen met gg-RVFV al dan niet in associatie met proefdieren voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie