Publicaties

Controle van cellijnen

Adviezen | 03.10.2013 | CGM/131002-01

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) in Nederland. Naast de controle van gg-bacteriën en gg-schimmels op reinheid van de gebruikte stam en juistheid van het construct, is de ILT van plan om cellijnen te controleren. De inspectie heeft de COGEM gevraagd welke onderzoeken met cellijnen voor controle in aanmerking komen in verband met mogelijke milieurisico’s.
Bij handelingen met cellijnen kunnen contaminaties optreden die het verloop van het onderzoek negatief kunnen beïnvloeden. Er kan contaminatie met cellen van een andere cellijn (kruiscontaminatie) of besmetting met micro-organismen optreden.
De COGEM is van mening dat cellijnen die retrovirussen of retrovirale sequenties bevatten in aanmerking komen voor controle. Dit vanuit het oogpunt dat er bij werkzaamheden met retrovirussen of retrovirale vectoren mogelijk complementatie of recombinatie kan optreden, waardoor er recombinant virus kan ontstaan. Daarnaast wijst de COGEM erop dat bij in vitro werkzaamheden met replicatiedeficiënte virussen, die op een lager inperkingsniveau zijn ingeschaald dan uit de classificatie van het virus volgt, er gecontroleerd dient te worden op relevante wildtype virussen of (endogene) virale sequenties waarmee het gg-virus kan recombineren.

Download publicatie