Publicaties

Classificatie van en inschaling van werkzaamheden met Crimean-Congo hemorrhagic fever virus

Adviezen | 21.03.2011 | CGM/110321-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van het Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHFV). De aanvrager wil enkele strategieën voor de ontwikkeling van een vaccin tegen CCHFV onderzoeken. Daarvoor is hij van plan delen van het genoom van CCHFV tot expressie te brengen. Als mogelijke vaccinkandidaat wil de aanvrager tevens infectieuze niet-spreidende CCHFV deeltjes produceren en onderzoeken. De COGEM is verzocht ook te adviseren over de inschaling van deze werkzaamheden.
In de natuur vindt infectie met CCHFV met name plaats via een tekenbeet. Contact van de intacte huid of slijmvliezen met weefsels, bloed of andere lichaamsvloeistoffen van een geïnfecteerd mens of dier kan echter ook leiden tot infectie. Dieren worden over het algemeen niet ziek van een infectie met CCHFV. Het CCHFV veroorzaakt in de mens echter een zeer ernstige ziekte waaraan gemiddeld 30-50% van de geïnfecteerden overlijdt. Een effectieve behandeling is niet beschikbaar. Op basis van bovenstaande gegevens is de COGEM van mening dat het CCHFV in de hoogste pathogeniteitsklasse (PG4) moet worden ingedeeld.
De klonering van delen van het genoom van CCHFV en expressie van enkele antigene CCHFV eiwitten adviseert de COGEM op ML-I in te schalen. Werkzaamheden met infectieuze niet-spreidende CCHFV deeltjes waarin geen zogenaamde minigenomen aanwezig zijn, adviseert de COGEM op ML-III inperkingsniveau in te schalen onder toevoeging van enkele aanvullende voorschriften. Als voldaan wordt aan enkele voorwaarden adviseert de COGEM hetzelfde voor werkzaamheden met infectieuze niet-spreidende CCHFV deeltjes waarin de minigenomen wel aanwezig zijn. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, acht de COGEM inperkingsniveau ML-IV noodzakelijk om de werkzaamheden met betreffende infectieuze CCHFV deeltjes uit te voeren. Op genoemde inperkingsniveau’s en onder navolging van gestelde aanvullende voorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

 

Het advies bevat vertrouwelijke informatie en is daarom niet openbaar.