Publicaties

Inschaling werkzaamheden met gg-Huaiyangshan virus

Adviezen | 02.05.2013 | CGM/130502-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van het Huaiyangshan virus (HYSV). De aanvrager wil infectieuze zich niet verspreidende HYSV deeltjes produceren en onderzoeken ten behoeve van de ontwikkeling van vaccins en antivirale therapie. De COGEM is verzocht ook te adviseren over de inschaling van deze werkzaamheden.
In de natuur vindt infectie met HYSV vermoedelijk plaats via een tekenbeet. Het is niet uitgesloten dat contact van de intacte huid of slijmvliezen met weefsels, bloed of andere lichaamsvloeistoffen van een geïnfecteerd persoon ook kan leiden tot infectie. Dieren worden over het algemeen niet ziek van een infectie met HYSV. Het HYSV veroorzaakt in de mens een zeer ernstige ziekte waaraan 12-16% van de gehospitaliseerde patiënten overlijdt. Een effectieve behandeling is niet beschikbaar. Op basis van bovenstaande gegevens en het feit dat er nog veel onbekend is over HYSV is de COGEM van mening dat het HYSV in de hoogste pathogeniteitsklasse (PG4) moet worden ingedeeld.
De klonering van delen van het genoom van HYSV en de expressie van antigene HYSV eiwitten adviseert de COGEM op ML-I in te schalen. Werkzaamheden met infectieuze zich niet verspreidende HYSV deeltjes adviseert de COGEM op ML-III inperkingsniveau in te schalen onder toevoeging van enkele aanvullende voorschriften. Bij uitvoering van werkzaamheden op genoemde inperkingsniveau’s en onder navolging van gestelde aanvullende voorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie