Publicaties

Shuni virus reverse-genetics

Adviezen | 20.09.2013 | CGM/130919-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van het Shuni virus (SHUV). De aanvrager wil ten behoeve van fundamenteel onderzoek naar SHUV een zogenaamd ‘reverse-genetics systeem’ ontwikkelen voor de productie van SHUV deeltjes. De COGEM is ook verzocht te adviseren over de inschaling van de werkzaamheden met SHUV deeltjes.
SHUV infecteert verschillende diersoorten. Runderen vertonen na infectie met SHUV geen ziekteverschijnselen, terwijl infectie van paarden neurologische symptomen geeft. Infectie met SHUV vindt vermoedelijk plaats via knutten of steekmuggen, hoewel aerogene transmissie niet is uitgesloten. Op basis van bovenstaande gegevens is de COGEM van mening dat SHUV ingedeeld moet worden in pathogeniteitsklasse 2.
Experimenten met delen van het genoom van SHUV in E. coli en SHUV eiwitten in eukaryote cellen adviseert de COGEM op ML-I inperkingsniveau in te schalen. Werkzaamheden met infectieuze SHUV deeltjes adviseert de COGEM op ML-II inperkingsniveau in te schalen met de aanvulling dat open handelingen in een veiligheidskabinet van klasse-II moeten plaatsvinden.
Bij uitvoering van de werkzaamheden op de genoemde inperkingsniveaus en onder navolging van een aanvullend voorschrift is de COGEM van mening dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie