Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie Toscana virus (TOSV) en Sandfly fever Sicilian virus (SFSV) en inschaling werkzaamheden

Adviezen | 30.05.2018 | CGM/180530-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van Toscana virus (TOSV) en Sandfly fever Sicilian virus (SFSV). Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van in vitro werkzaamheden van gg-TOSV en gg-SFSV in animale cellen.
TOSV en SFSV worden overgedragen door zandvliegen en veroorzaken in hun verspreidingsgebieden ‘zandvliegkoorts’ bij mensen. De vectoren (zandvliegen) van TOSV en SFSV komen niet van nature voor in Nederland. Op basis van de mogelijke wijze van overdracht en gezien het feit dat TOSV en SFSV hoofdzakelijk geassocieerd zijn met milde ziektegevallen is de COGEM van oordeel dat TOSV en SFSV ingedeeld kunnen worden in pathogeniteitsklasse 2 en geplaatst kunnen worden op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.
Gezien deze inschaling acht de COGEM de veiligheid voor mens en milieu afdoende gewaarborgd, indien de voorgenomen in vitro werkzaamheden met volvirulent gg-TOSV en gg-SFSV op ML-II inperkingsniveau worden uitgevoerd.
Onder de genoemde voorwaarden acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie