Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Rift Valley fever virus

Adviezen | 16.07.2012 | CGM/120716-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Rift Valley fever virus (gg-RVFV). Het genoom van het wildtype RVFV bestaat uit drie genoomsegmenten. Het RVFV is ziekteverwekkend voor mens en dier en is geclassificeerd als klasse 3 pathogeen. Ziekte en sterfte onder landbouwhuisdieren is hoog. Besmetting bij dieren vindt voornamelijk plaats via muggen. Humane besmetting wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door contact met bloed, weefsel of organen van geïnfecteerde dieren. Ook inhalatie van aërosolen die vrijkomen tijdens de slacht van geïnfecteerde dieren of tijdens laboratoriumwerkzaamheden heeft geresulteerd in humane infecties.
De aanvrager wil de gg-RVFV virusdeeltjes produceren voor onderzoek naar het mogelijke gebruik van deze deeltjes als vaccin. Doordat deze virusdeeltjes slechts twee van de drie oorspronkelijke genoomsegmenten zullen bevatten, zijn ze niet in staat zich zelfstandig in een cel te vermenigvuldigen. De virusdeeltjes kunnen een cel wel eenmalig infecteren en daarin eiwitten tot expressie brengen. In verband met de mogelijke toepassing als vaccin worden de virusdeeltjes uitgerust met een zogenaamd minigenoom dat codeert voor een deel van een eiwit van het Influenza A virus of voor het fluorescerende reporter eiwit eGFP. De aanvrager verzoekt de productie van deze infectieuze niet-spreidende gg-RVFV virusdeeltjes op ML-II inperkingsniveau uit te mogen voeren.
De COGEM vindt het essentieel dat er tijdens de productie van de gg-RVFV virusdeeltjes geen vol-virulent replicerend RVFV kan ontstaan. Onder navolging van enkele aanvullende voorschriften om onbedoelde introductie van onder andere het ontbrekende genoomsegment te voorkomen, acht de COGEM de kans op vol-virulent replicerend RVFV verwaarloosbaar klein en adviseert zij de beschreven werkzaamheden op ML-II inperkingsniveau in te schalen. Op dit inperkingsniveau en met de aanvullende voorschriften acht de COGEM de risico’s bij de productie van beschreven gg-RVFV virusdeeltjes voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie