Publicaties

Herziening pathogeniteitsclassificatie Rinderpest morbillivirus (RPV)

Adviezen | 10.05.2017 | CGM/170510-02

In 2006 heeft de COGEM het Rinderpest morbillivirus (RPV, ook wel bekend onder de namen Rinderpest virus en Runderpestvirus) ingeschaald als een klasse 3 pathogeen. Ontwikkelingen in de bestrijding van het RPV vormen voor de COGEM reden om de pathogeniteitsclassificatie van dit virus te herzien.
Rinderpest is een ernstige, besmettelijke dierziekte die voornamelijk evenhoevigen (zoals gedomesticeerde en wilde runderen) treft. Het ziektebeeld kenmerkt zich door koorts, wonden in de mond, uitscheiding uit neus en ogen, overvloedige diarree en uitdroging. Besmetting verloopt voornamelijk via direct contact met een besmet dier of besmette excreties/secreties. Geïnfecteerde dieren overlijden vaak binnen 10 tot 15 dagen. Rinderpest is een meldingsplichtige dierziekte.
Er zijn verschillende vaccins beschikbaar tegen Rinderpest. Deze worden tegenwoordig niet meer toegepast, omdat de ziekte in 2011 officieel wereldwijd is uitgeroeid.
Gezien het feit dat het virus uitgeroeid is, de ernst van de ziekte, en de hoge kans op verspreiding bij een mogelijke uitbraak omdat vatbare dieren niet gevaccineerd zijn, adviseert de COGEM het Rinderpest morbillivirus als strikt dierpathogeen omhoog te schalen naar pathogeniteitsklasse 4.

Download publicatie