Publicaties

Herziening classificatie cell fusing agent virus

Adviezen | 10.05.2017 | CGM/170510-01

In 2009 heeft de COGEM een advies uitgebracht over het cell fusing agent virus (CFAV). Gezien de geringe hoeveelheid gegevens die bekend was over de herkomst, overdracht en verspreiding van CFAV, is CFAV destijds ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3. De toegenomen wetenschappelijke inzichten over CFAV vormen voor de COGEM reden om de pathogeniteitsclassificatie van dit virus te herzien.
Het cell fusing agent virus (CFAV) behoort tot de familie Flaviviridae en is genetisch verwant aan virussen binnen het genus Flavivirus. CFAV behoort tot groep van de zogenaamde insect-specifieke flavivirussen (ISF’s), welke uitsluitend kunnen repliceren in insecten. De natuurlijke gastheer van dit diervirus is de mug. Het virus wordt aangetroffen in verschillende muggensoorten. Er zijn geen aanwijzingen dat CFAV ziekte veroorzaakt in muggen, andere dieren of mensen. Deze gegevens vormen voor de COGEM reden om te adviseren CFAV omlaag te schalen naar pathogeniteitsklasse 2 als strikt dierpathogeen.

Download publicatie