Publicaties

Classificatie van Elephantid herpesvirus en Modoc virus

Adviezen | 02.09.2015 | CGM/150902-01

 De COGEM is verzocht te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van Elephantid herpesvirus (EIHV) en Modoc virus (MODV). Tevens is de COGEM gevraagd of deze virussen als strikt dierpathogeen beschouwd kunnen worden.
EIHV-1 is ziekteverwekkend voor Afrikaanse en Aziatische olifanten (Loxodonta africana en Elephas maximus). Het virus komt algemeen voor bij olifanten. Een infectie kan vooral in jonge dieren leiden tot een ernstige ziekte. Het virus verspreidt zich via direct of indirect contact met besmette dieren. Transmissie van het virus is te voorkomen door de isolatie van zieke dieren. Er zijn antivirale middelen beschikbaar. Er is geen vaccin beschikbaar. Verspreiding naar andere diersoorten of de mens is nooit waargenomen. Op basis van deze argumenten is de COGEM van mening dat het EIHV-1 een strikt dierpathogeen virus van klasse 2 is.
MODV infecteert hertmuizen (Peromyscus maniculatus) en verspreidt zich via urine, melk en aerosolen. Verspreiding via vectoren is nooit aangetoond. De hertmuis komt alleen voor in Noord-Amerika. Antilichamen tegen MODV zijn aangetoond in verschillende knaagdieren en mensen. Hoewel niet aangetoond is dat een infectie met MODV in mensen een ziekte veroorzaakt, is de COGEM van mening dat niet met zekerheid vast te stellen is dat MODV een strikt dierpathogeen is. Vanwege de biologische karakteristieken van het virus en het feit dat de natuurlijke gastheer niet in Nederland voorkomt, adviseert de COGEM dit virus in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie