Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde seizoensgebonden humane influenza A virussen

Adviezen | 23.07.2015 | CGM/150723-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg) influenza A virussen die homoloog zijn aan bekende wild-type seizoensgebonden humane influenza A virussen. De COGEM is ook gevraagd te adviseren over werkzaamheden die de aanvrager in de toekomst wil uitvoeren met virussen die homoloog zijn aan nieuwe seizoensgebonden humane influenza A virussen. Daarnaast is de COGEM gevraagd om de termen seizoensgebonden griep, pandemische griep en vogelgriep te definiëren.
De COGEM acht het in de korte tijdsperiode die zij voor dit advies heeft niet mogelijk om deze definities in dit advies nader uit te werken en zal daar zo spoedig mogelijk in een advies op terugkomen.
De aanvrager wil de virussen produceren en gebruiken in experimenten zoals virustitratie en hemagglutinatie. Het pandemische influenza A virus uit 1918 en nieuwe pandemische influenza A virussen zullen niet worden geproduceerd. De aanvrager is voornemens om de werkzaamheden met de gg-seizoensgebonden humane influenza A virussen op ML-III inperkingsniveau uit te voeren.
Conform de reguliere classificatie van Influenza A virus in pathogeniteitsklasse 3, adviseert de COGEM de laboratoriumactiviteiten met de influenza A virussen die homoloog zijn aan bekende wild-type seizoensgebonden humane influenza A virussen op ML-III inperkingsniveau in te schalen, met inachtneming van enkele aanvullende voorschriften.
Op het bovengenoemde inperkingsniveau en onder navolging van de gestelde aanvullende voorschriften acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie