Publicaties

Aanvullende voorschriften bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde influenza A virussen

Adviezen | 14.12.2006 | 061214-01

De COGEM heeft reeds diverse malen geadviseerd over werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) influenza A virussen en de bijbehorende aanvullende voorschriften. Zij heeft recent integraal gekeken naar de afgegeven adviezen. De COGEM is hierbij tot de conclusie gekomen dat het mogelijk is om de aanvullende voorschriften te harmoniseren zonder dat daarmee de veiligheid voor mens en milieu in het geding komt. Op basis hiervan is besloten om een algemeen advies uit te brengen over deze voorschriften voor werkzaamheden op zowel inperkingsniveau ML-III als ML-II.
Bij het uitvoeren van werkzaamheden onder ML-III niveau adviseert de COGEM om open handelingen te laten plaatsvinden in een klasse-II veiligheidskabinet (conform de Regeling ggo). Daarnaast adviseert zij het dragen van handschoenen en een mond- en neuskapje. Zodoende wordt mogelijk direct contact met het virus voorkomen. Het dragen van een bril wordt slechts noodzakelijk geacht bij werkzaamheden met subtype H7 influenzavirussen omdat deze ooginfecties kunnen veroorzaken. Ooginfecties zijn bij andere subtypen influenzavirussen niet bekend. Ook wordt geadviseerd om medewerkers die op een ML-III laboratorium werken te vaccineren tegen circulerende influenzavirussen. Ten tijde van de werkzaamheden dienen zij vrij te zijn van griepsymptomen. Op deze wijze wordt de kans op eventuele uitwisseling van genoomsegmenten tussen gg-virussen en wildtype influenzavirussen geminimaliseerd.
Voor werkzaamheden met sterk verzwakte influenzavirussen onder ML-II niveau acht de COGEM het dragen van een mond- en neuskapje niet noodzakelijk als de medewerkers gevaccineerd zijn. Ook acht zij het dragen van een bril niet noodzakelijk.
Met inachtneming van bovenstaande aanvullende voorschriften, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde influenza A virussen verwaarloosbaar klein.

Download publicatie