Publicaties

Inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Influenza A virus

Adviezen | 12.07.2017 | CGM/170712-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde (gg-) Influenza A virus stam influenza A H3N2 delNS1. Deze stam bevat een deletie in het gen dat codeert voor het niet-structurele eiwit (NS1). De aanvrager wil in het kader van de vaccinproductie gg-virussen produceren met de oppervlakte-eiwitten van de A/Hong Kong/4801/2014 stam (H3N2).
De COGEM heeft eerder geadviseerd dat werkzaamheden met een gg-Influenza A virus op ML-II niveau ingeschaald kunnen worden, mits de uitgangsstam sterk verzwakt is.
De resultaten van vaccinatie- en dierstudies tonen aan dat door afwezigheid van NS1 in influenza A H3N2 het virus slechts in zeer beperkte mate kan vermenigvuldigen, omdat het de immuunrespons niet meer kan remmen. Hierdoor vindt er vrijwel geen uitscheiding van het gg-virus plaats.
Op basis van de resultaten van verschillende vaccinatie- en dierstudies, acht de COGEM influenza A H3N2 delNS1 geattenueerd ten opzichte van wildtype Influenza A virus. De COGEM acht een omlaagschaling van de voorgenomen werkzaamheden met deze influenzavirusstam van ML-III naar ML-II niveau gerechtvaardigd, met inachtneming van enkele aanvullende voorschriften.
Op bovengenoemd inperkingsniveau en onder navolging van de gestelde voorschriften acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie