Publicaties

Ontwikkeling van recombinante influenza virussen met behulp van ‘reverse genetics’ systeem

Adviezen | 24.07.2006 | 060724-03

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van handelingen met het H3N2 influenza A virus A/Port Chalmers/1/73 (PC1). De aanvrager wil met behulp van ‘reverse genetics’ virus regenereren van gekloneerde fragmenten. Hiertoe worden acht genoomsegmenten van PC1 gekloneerd in acht plasmiden, waarna co-transfectie plaatsvindt in humane cellen. In deze cellen treedt regeneratie van het virus op. In dierproeven, zoals muis, rat en varken, wordt vervolgens het fenotype van dit virus bestudeerd. Het doel van deze werkzaamheden is het verkrijgen van ervaring met de techniek ‘reverse genetics’.
De COGEM is van mening dat het geregenereerde PC1 virus een genetisch gemodificeerd organisme is dat gelijk is aan het originele PC1 virus. Verder is zij van mening dat het gehanteerde PC1 virus laagpathogeen is. Mede hierdoor acht de COGEM het uitvoeren van laboratoriumhandelingen op inperkingsniveau ML-II gerechtvaardigd.
Handelingen met kleine proefdieren kunnen naar de mening van de COGEM uitgevoerd worden op DM-II niveau wanneer de dieren gehuisvest worden in isolatoren of filtertopkooien. Aangezien grote proefdieren niet op een dergelijke wijze gehuisvest kunnen worden, adviseert de COGEM om handelingen met deze dieren uit te voeren op DM-III niveau.
Met in acht name van aanvullende maatregelen, zoals onder andere het uitvoeren van open handelingen in een veiligheidskabinet klasse II, is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu in deze situatie verwaarloosbaar klein zijn. Verder benadrukt zij dat de inschaling heroverwogen moet worden wanneer het PC1 virus genetisch gemodificeerd wordt.

Download publicatie