Publicaties

Inschaling werkzaamheden recombinant aviair Influenza A virus H7N1

Adviezen | 21.09.2011 | CGM/110921-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg) aviair Influenza A virus (FLUAV), subtype H7N1. Het virus veroorzaakt vogelgriep en heeft een epidemie veroorzaakt in Italië waarbij van oorsprong laag pathogene stammen evolueerden naar hoog pathogene stammen. De epidemie heeft geen humane infecties veroorzaakt. De aanvrager wil de rol van dendritische cellen bij de afweer tegen infectie met vogelgriep bestuderen. Daartoe wil hij het wildtype virus vergelijken met gg-aviaire FLUAV stammen. De recombinante stammen zijn gebaseerd op het tijdens de epidemie verkregen klinische vogelgriepisolaat A/turkey/Italy/977/V99.
Influenza A virussen zijn geclassificeerd als klasse 3 pathogeen wat betekent dat werkzaamheden met gg-FLUAV onder ML-III inperking plaatsvinden. Gezien het vermeende laag pathogene karakter van de toegepaste ‘backbone’ virusstam stelt de aanvrager voor om werkzaamheden onder ML-II inperking te laten plaatsvinden.
De COGEM merkt op dat geen gegevens aangeleverd worden over de virulentie- of pathogeniteitskenmerken van de toegepaste virussen. Daardoor kan zij geen uitspraak doen over hun pathogeniteit. Tevens is A/turkey/Italy/977/V99 geen verzwakte laboratoriumstam. Daarom wordt niet voldaan aan de door COGEM gestelde voorwaarden die omlaagschaling van werkzaamheden met recombinant influenza virussen rechtvaardigen. Samengevat concludeert de COGEM dat de onder de aanvraag uit te voeren werkzaamheden met gg-A/turkey/Italy/977/V99 onder ML-III inperking dienen plaats te vinden. Met in acht neming van aanvullende voorschriften acht zij daarbij de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.
 

Download publicatie