Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde influenza A/Udorn/307/72

Adviezen | 30.08.2010 | 100830-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) influenza A virussen die gebaseerd zijn op de influenza A/Udorn/307/72 en A/Puerto Rico/8/34 virussen. De aanvrager wil met deze gg-influenza A virussen het effect bestuderen van verschillende virale eiwitten op de gevoeligheid van door virus geïnfecteerde cellen voor bacteriën. De aanvrager wil de laboratoriumwerkzaamheden uitvoeren op ML-II inperkingsniveau.
De COGEM is van mening dat werkzaamheden met gg-influenza A virussen op ML-II niveau ingeschaald kunnen worden als het virus waarop deze ggo’s gebaseerd zijn, kan worden geclassificeerd als een sterk geattenueerd virus. Zoals al eerder aangegeven, beschouwt de COGEM het influenza A/Puerto Rico/8/34 virus als een laagpathogeen virus. Voor de voorgenomen werkzaamheden met de gg-influenza A/Puerto Rico/8/34 virussen kan de COGEM derhalve instemmen met een inschaling op ML-II inperkingsniveau. Daarbij adviseert zij de aanvullende voorschriften te hanteren, die zij in haar generieke advies geformuleerd heeft voor dit type werkzaamheden.

Op basis van de aangeleverde gegevens en de wetenschappelijke literatuur is de COGEM van mening dat de attenuatie van de influenza A/Udorn/307/72 onvoldoende bewezen is, om een classificatie als laagpathogeen virus te rechtvaardigen. Derhalve kan de COGEM op dit moment niet instemmen met een inschaling van de voorgenomen werkzaamheden met gg- influenza A/Udorn/307/72 op ML-II inperkingsniveau. Conform de reguliere classificatie van influenza A virussen in pathogeniteitsklasse 3, adviseert de COGEM de werkzaamheden met de gg-influenza A/Udorn/307/72 derhalve in te schalen op inperkingniveau ML-III. Om eventuele risico’s verder te beperken adviseert de COGEM daarbij enkele aanvullende voorschriften te hanteren.
Op bovengenoemde inperkingsniveau’s en onder navolging van gestelde voorschriften acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu die verbonden zijn aan de werkzaamheden met deze gg-influenza A virussen verwaarloosbaar klein.

Download publicatie