Publicaties

Productie van genetisch gemodificeerde Influenza A/HK/1/68 (HKMA20-C) virussen

Adviezen | 30.05.2013 | CGM/130530-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Influenza A virus (FLUAV) dat gebaseerd is op de backbone van een aan muizen aangepaste Influenza A/HongKong/1/68 stam (een H3N2 virus). De aanvrager wil in het kader van vaccinontwikkeling en vaccinproductie gg-virussen produceren met de hemagglutinine-eiwitten van seizoensgebonden influenza A H3N2 virussen. Er is voorgesteld om de werkzaamheden uit te voeren op ML-II niveau.
De COGEM is van mening dat werkzaamheden met gg-Influenza A virus op ML-II niveau ingeschaald kunnen worden, als de uitgangsstam sterk verzwakt is. De aanvrager gebruikt een virusstam die na herhaalde vermenigvuldiging in celkweek is aangepast aan de muis. Op basis hiervan beschouwt de aanvrager het virus als verzwakt voor de mens. Hier zijn echter geen experimentele gegevens over aangeleverd.
De COGEM is van mening dat er op dit moment geen overtuigend bewijs is om de Influenza A/HongKong/1/68 virusstam (HKMA20-C) als laagpathogeen te classificeren. Conform de reguliere classificatie van Influenza A virussen in pathogeniteitsklasse 3, adviseert de COGEM de laboratoriumactiviteiten met deze Influenzavirusstam op ML-III niveau in te schalen, met inachtneming van enkele aanvullende voorschriften.
Op bovengenoemde inperkingsniveau en onder navolging van de gestelde voorschriften acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie