Publicaties

Advies inschaling werkzaamheden met gg-Influenza A virus H3N2 A/Port-Chalmers/1/73 (6:2 reassortant)

Adviezen | 16.02.2022 | CGM/220216-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een genetisch gemodificeerd (gg-) Influenza A virus (FLUAV) -stam A/Port-Chalmers/1/73 (PC1). Twee genoomsegmenten, coderend voor de HA en NA-eiwitten, zullen worden vervangen door die van een ander FLUAV (zogeheten ‘6:2 reassortanten’). De aanvrager verzoekt de werkzaamheden uit te mogen voeren op inperkingsniveau ML-II, waarbij aanvullende voorwaarden in acht worden genomen.

Het vermogen van influenzavirussen om ernstige ziekte te veroorzaken in vogels, wordt grotendeels bepaald door de aanwezigheid van een polybasische klievingsplaats in het HA-eiwit. De COGEM heeft eerder geadviseerd dat werkzaamheden met 6:2 reassortanten met laagpathogene influenza A virusstammen, waarbij er geen polybasische klievingsplaats aanwezig is,  op ML-II kunnen plaatsvinden. Tevens heeft de COGEM eerder geoordeeld dat de A/Port-Chalmers/1/73 stam laagpathogeen is. De gegenereerde 6:2 reassortanten zullen geen polybasische klievingsplaats bevatten.

Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat bij uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden op ML-II, onder navolging van de gestelde voorwaarden en voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

 

Download publicatie