Publicaties

Heroverweging pathogeniteitsclassificatie influenza A virussen

Adviezen | 06.10.2020 | CGM/201006-02

In 2004 heeft de COGEM alle influenza A virussen ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3. In het licht van voortschrijdende wetenschappelijke kennis en inzichten over Influenza A virus heeft zij de classificatie in dit advies heroverwogen.
De COGEM is van oordeel dat het merendeel van de influenza A virussen voldoen aan de criteria voor een klasse 2 indeling, aangezien deze influenza A virussen laagpathogeen zijn voor de natuurlijke gastheer en in het algemeen geen tot milde symptomen veroorzaken. Diverse subtypen komen endemisch voor bij pluimvee of varkens. Slechts van enkele subtypen die onder dieren voorkomen, is bekend dat deze sporadisch mensen infecteren. Het ziektebeeld is meestal mild maar varieert per subtype, en is meestal beperkt tot milde luchtweginfecties. Overdracht van mens-op-mens vindt niet of slechts in uitzonderlijke gevallen plaats.
Er zijn enkele influenzavirussen die een ernstiger ziektebeeld bij mens of dier kunnen veroorzaken. De COGEM is van oordeel dat deze virussen niet in aanmerking komen voor omlaagschaling van klasse 3 naar 2. Dit geldt voor: de hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) virussen van de subtypen H5 en H7, omdat zij systemische infecties met ernstige symptomen en hoge mortaliteit bij pluimvee veroorzaken; 1918 H1N1 ‘Spaanse griep’ en 1957 H2N2 ‘Aziatische griep’, omdat er tegen deze pandemische virulente virussen geen afdoende populatie-immuniteit onder de humane populatie bestaat; humaanpathogene laagpathogene aviaire influenza (LPAI) H7N9 virussen, omdat deze aviaire influenzavirussen een ernstig ziektebeeld en hoge mortaliteit bij de mens kunnen veroorzaken; en ‘Nieuwe’ influenza A virussen met een pandemisch potentieel (d.w.z. een dierlijk of humaan-dierlijk influenza (reassortant) virus dat door de WHO opgenomen is in ‘pandemische paraatheidsfase’ 3, 4, 5 of 6). Concluderend adviseert de COGEM om alle influenza A virussen omlaag te schalen naar pathogeniteitsklasse 2 en adviseert de bovengenoemde virulentere en H7N9 virussen hiervan uit te zonderen en te handhaven in klasse 3.
De COGEM merkt op dat deze inschaling ook aansluit op bij die van andere EU lidstaten en Nederland niet langer een uitzonderingspositie inneemt.

Download publicatie