Publicaties

Veterinaire studie in leghennen met genetisch gemodificeerde HVT-vaccins tegen hoogpathogeen aviaire influenza (HPAI)

Adviezen | 01.08.2023 | CGM/230801-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een veterinaire studie met twee genetisch gemodificeerde (gg-) Herpes virus of turkey (HVT) vaccins, als levende vaccins tegen verschillende virussen, maar met name tegen vogelgriep (aviaire influenzavirussen subtype H5) in kippen.
HVT komt van nature voor in kalkoenen en is niet ziekteverwekkend. Het virus wordt sinds de jaren ‘70 gebruikt als levend vaccin tegen de ziekte van Marek. De recombinante HVT-vaccins bevatten inserties van het HA-gen van een influenza A subtype H5 virus. Tevens is in één van de vaccins het VP2-gen van Infectious bursal disease virus (IBDV) geïnsereerd.
De COGEM is van oordeel dat de gg-HVT-vaccins met betrekking tot pathogeniteit, tropisme en verspreiding vergelijkbaar zijn met het uitgangsorganisme, een HVT-vaccinstam. De kans op recombinatie tussen de gg-HVT vaccins en verwante virussen acht zij verwaarloosbaar klein. Daarnaast hebben (gg-)HVT-vaccins een historie van veilig gebruik in kippen in de Europese Unie. Al het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu verbonden aan deze veterinaire studie met gg-HVT-vaccins, verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie