Publicaties

Aanvullend advies over een veterinaire studie met een kippenvaccin

Adviezen | 17.03.2016 | CGM/160317-01

Op 20 januari 2016 heeft de COGEM advies uitgebracht over een vergunningaanvraag betreffende een veldstudie met het recombinant kippenvaccin HVT-ND-IBD. Het vaccin is ontwikkeld om pluimvee te beschermen tegen de ziekte van Marek, Newcastle Disease en Infectious Bursal Disease. Het vaccin bestaat uit genetisch gemodificeerd Meleagrid herpesvirus 1 waarin onder meer de genen VP2 uit Infectious bursal disease virus en F uit Newcastle disease virus aanwezig zijn. In haar advies concludeerde de COGEM dat het dossier onvolledig was, omdat bepaalde onderbouwende gegevens ontbraken.

De aanvrager heeft aanvullende informatie aangeleverd over de moleculaire karakterisering en het tropisme van het vaccin. De COGEM is gevraagd deze informatie te beoordelen en opnieuw te adviseren over de eventuele milieurisico’s van de voorgenomen veldstudie.

De nieuwe gegevens nemen het eerdere voorbehoud van de COGEM weg. De COGEM is daarom van mening dat de milieurisico’s bij veldproef met HVT-ND-IBD verwaarloosbaar klein zijn wanneer de eerder voorgestelde managementmaatregelen in acht worden genomen.

Download publicatie