Publicaties

Moleculaire karakterisering Innovax

Adviezen | 23.01.2013 | CGM/121024-01

Eerder dit jaar heeft de COGEM adviezen uitgebracht over een vergunningaanvraag voor een veldstudie met het recombinant kippenvaccin Innovax-ILT. Innovax-ILT is ontwikkeld om
pluimvee te beschermen tegen infectieuze laryngotracheïtis (ILT) en de ziekte van Marek. De geconstrueerde vaccinstam wordt in het buitenland, maar niet in de EU, op de markt gebracht. Van het vaccin zijn in de periode 2007-2010 meer dan 1,1 miljard doses verkocht. Gedurende deze periode zijn geen schadelijke effecten van het vaccin gerapporteerd.
In de COGEM adviezen werd geconcludeerd dat, hoewel de risico’s voor mens en milieu bij deze studie onder de voorgenomen werkvoorschriften vermoedelijk verwaarloosbaar klein zijn, het dossier onvolledig was ondermeer omdat relevante experimentele gegevens betreffende de moleculaire karakterisering ontbraken. Bij de introductie in het milieu van een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) acht de COGEM het voor de milieurisicoanalyse van belang dat de genetische samenstelling van het ggo in voldoende detail experimenteel is gekarakteriseerd en dat bewijs hiervan wordt overlegd. Op basis van deze informatie kan vastgesteld worden of het ggo overeenkomt met zijn theoretische beschrijving.
De aanvrager heeft nieuwe gegevens met betrekking tot de moleculaire karakterisering aangeleverd. Met deze en eerder overlegde gegevens is de COGEM van mening dat er voldoende experimenteel bewijs is aangeleverd om vast te kunnen stellen dat de genetische samenstelling van de HVT/ILT-138 voldoet aan zijn theoretische beschrijving en dat het ggo genetisch stabiel is. De COGEM acht hiermee haar eerder gemaakte bezwaren weggenomen en is op basis van alle aangeleverde data van mening dat de milieurisico’s bij het uitvoeren van de
voorgenomen veldstudie met Innovax-ILT verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie