Publicaties

Veterinaire studie met een kippenvaccin tegen de ziekte van Marek, Newcastle Disease en Infectious Bursal Disease

Adviezen | 20.01.2016 | CGM/160120-01

 De COGEM is gevraagd te adviseren over een veterinaire studie bij kippen met genetisch gemodificeerd (gg-) Meleagrid herpesvirus 1 (MeHV-1). In de virusstam FC-126 zijn twee eiwitten uit andere virussen ingebracht, het VP2 uit Infectious bursal disease virus en het F uit Newcastle disease virus. De op deze wijze verkregen gg-vaccinstam HVT-ND-IBD is ontwikkeld om kippen te beschermen tegen de ziekte van Marek (MD), Newcastle Disease (vogelpest) en Infectious Bursal Disease.
De vaccinstam waarop HVT-ND-IBD is gebaseerd (FC-126), is niet pathogeen en wordt al meer dan 30 jaar als vaccin tegen MD gebruikt. FC-126 kent een lange historie van veilig gebruik.
Bij de introductie in het milieu van een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) acht de COGEM het voor de milieurisicoanalyse van belang dat de genetische samenstelling van het ggo in voldoende detail experimenteel is gekarakteriseerd en dat bewijs hiervan wordt overlegd. Op basis van deze informatie kan vastgesteld worden of het ggo overeenkomt met zijn theoretische beschrijving.
De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij deze veterinaire studie met HVT-ND-IBD onder de voorgenomen werkvoorschriften vermoedelijk verwaarloosbaar klein zijn. Het dossier is echter onvolledig omdat de overgangen tussen de sequenties van de insert met de ingebrachte genen en het ouderorganisme onvoldoende vastgesteld zijn. Daarnaast ontbreken er gegevens over het tropisme van het gg-virus. De COGEM acht aanlevering van deze aanvullende informatie noodzakelijk alvorens zij tot een definitief eindoordeel kan komen.

Download publicatie