Publicaties

Reactie op bedenkingen tegen een veldproef met een vaccin tegen pseudovogelpest

Adviezen | 20.03.2003 | 030318-03

Doel van het onderzoek is om na te gaan of een behandeling van slachtkuikens met twee vaccins leidt tot een verbeterde immuniteit van de dieren tegen Newcastle disease virus (NDV). Eén van de vaccins is een genetisch gemodificeerd Herpesvirus van kalkoenen (HVT) met daarin een deel van het NDV. De COGEM heeft eerder (CGM/020318-04) geadviseerd dat het experiment, indien uitgevoerd onder de omstandigheden zoals die door de aanvrager worden beschreven, geen risico’s oplevert voor mens en milieu. Recent zijn op de ontwerpbeschikking bedenkingen ontvangen die betrekking hebben op het COGEM advies. De COGEM is door het Ministerie van VROM verzocht om de aan het COGEM advies gerelateerde vragen te beantwoorden.De COGEM is van mening dat de ingediende bedenkingen, betreffende het mogelijke gevaar van recombinatie en het gebruik van de Rous sarcoma virus promotor, geen aanleiding geven om het eerdere COGEM advies te herzien. De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu met het uitvoeren van het experiment verwaarloosbaar klein.

Download publicatie