Publicaties

Veldproeven in het kader van een diergeneeskundig onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van een gecombineerd vaccin tegen pseudovogelpest, dat zal worden toegepast op slachtkuikens van kippen

Adviezen | 18.03.2002 | 020318-04

De aanvraag betreft de in ovo (in het ei) toediening aan kippenembryo’s van een stam van Herpesvirus bij kalkoenen (‘Herpesirus of turkey,’ HVT) waarin een gen is gebracht van het Newcastle disease virus (NDV); daarnaast wordt een conventioneel, niet-genetisch gemodificeerde vaccin toegediend, de NDV stam C2, die reeds wordt gebruikt in kippen als vaccin tegen pseudovogelpest. De dieren worden gehouden onder de omstandigheden zoals dat voor slachtkuikens gebruikelijk is. Gedurende die periode wordt het effect van de vaccinatie onderzocht. Een aantal dieren wordt gebruikt voor het uitvoeren van besmettingsexperimenten; deze dieren worden na afloop van het experiment gedood; de kadavers worden geïnactiveerd. Na afloop van een experiment worden de dieren die niet voor verdere proeven worden gebruikt geslacht; de kadavers worden gedestrueerd.

Download publicatie