Publicaties

Advies inschaling werkzaamheden met gg-Influenza A virus 5:3 reassortanten, afgeleid van A/Port-Chalmers/1/73, A/WSN/33 en A/Puerto Rico/8/34

Adviezen | 07.11.2022 | CGM/221107-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) influenza A virusstammen, afgeleid van de verzwakte influenza A virussen A/Port-Chalmers/1/73 (PC1), A/Puerto Rico/8/34 (PR8) of A/WSN/33 (WSNS33). In deze gg-influenzavirussen zullen drie gensegmenten, die coderen voor de HA-, NA- en NP-eiwitten, worden vervangen door die van een ander influenza A virus (zogeheten ‘5:3 reassortanten’). De aanvrager verzoekt de werkzaamheden uit te mogen voeren op inperkingsniveau ML-II, waarbij aanvullende voorwaarden in acht worden genomen.
Het vermogen van influenzavirussen om ernstige ziekte te veroorzaken in vogels, wordt grotendeels bepaald door de aanwezigheid van een polybasische klievingsplaats in het HA-eiwit. De te produceren gg-virussen zijn grotendeels gebaseerd op de sterk verzwakte influenzavirusstammen PC1, PR8 en WSN33. De COGEM is van oordeel dat uitwisseling van de HA, NA en NP segmenten (waarbij géén polybasische klievingsplaats in HA aanwezig is) geen invloed heeft op het geattenueerde fenotype van deze uitgangsstammen. Zij is van oordeel dat de gg-influenzavirussen (5:3 reassortanten) niet pathogener zijn dan de sterk verzwakte stammen PC1, PR8 en WSN33. Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat bij uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden op ML-II, onder navolging van de gestelde voorwaarden en voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie