Publicaties

Pathogeniteitstudies met recombinante Influenza A virussen

Adviezen | 01.02.2005 | 050201-01

De COGEM is verzocht te adviseren over een verzoek tot wijziging van de bestaande vergunning IG 99-090. De aanvrager is voornemens laboratoriumhandelingen en dierproeven met recombinante virussen van laag- en hoogpathogene influenza A virussen afkomstig uit alle mogelijke gastheren uit te voeren. De huidige vergunning staat werkzaamheden met een beperkt aantal influenzavirussen toe. De aanvrager heeft een verzoek ingediend om het onderzoek uit te breiden, waarbij verzocht is om een aantal experimenten op een lager inperkingsniveau (ML-II) uit te voeren. Het doel van het onderzoek is om te bepalen welke delen van het genoom van het virus verantwoordelijk zijn voor de virulentie. Tevens staat het onderzoek in het teken van vaccinontwikkeling. De COGEM is van mening dat de voorgenomen laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden op ML-III inperkingsniveau conform de pathogeniteitsklasse 3 van het virus. Proefdierexperimenten dienen uitgevoerd te worden op DM-III niveau. Experimenten waarbij ten behoeve van vaccinontwikkeling recombinante influenzavirussen geproduceerd worden op basis van niet-virulente verzwakte laboratoriumstammen kunnen onder bepaalde voorwaarden op ML-II inperkingsniveau uitgevoerd worden. Om het risico van verspreiding van het recombinante virus in te perken acht de COGEM aanvullende voorschriften noodzakelijk. Met inachtneming van de inperkingsmaatregelen en de in dit advies vermelde aanvullende voorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu, bij het uitvoeren van onderhavige experimenten verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie