Publicaties

Advies inschaling werkzaamheden met gg-FLUAV H5N1 delNS1 (4:3:1 reassortant)

Adviezen | 15.04.2020 | CGM/200415-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een genetisch gemodificeerde (gg-) Influenza A virus (FLUAV) stam A/Puerto Rico/8/34 (H1N1). Drie gensegmenten, coderend voor de HA, NA en M eiwitten zullen vervangen worden door segmenten van influenza A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) en één gensegment (PB1) door dat van influenza A/Texas/1/77 (H3N2). Verder bevat dit gg-virus een deletie in het gen dat codeert voor het niet-structurele eiwit NS1. De aanvrager verzoekt om de voorgenomen werkzaamheden met deze zogenaamde H5N1 delNS1 gg-stam uit te mogen voeren op inperkingsniveau II.
Eerder heeft de COGEM geadviseerd dat werkzaamheden met bepaalde influenzavirus-stammen op inperkingsniveau II ingeschaald kunnen worden, mits de uitgangsstam sterk verzwakt is.
H5N1 delNS1 is gedeeltelijk gebaseerd op de avirulente en sterk verzwakte influenzavirusstam A/Puerto Rico/8/34. De COGEM is van oordeel dat uitwisseling van de HA, NA, M en PB1 segmenten (waarbij géén polybasische klievingsplaats in HA aanwezig is), geen invloed heeft op het geattenueerde fenotype van A/Puerto Rico/8/34. Bovendien is het NS1 gen van het gg-virus verwijderd. Hierdoor is H5N1 delNS1 minder goed in staat de antivirale respons van de gastheer te onderdrukken dan A/Puerto Rico/8/34. De COGEM is van oordeel dat H5N1 delNS1, verzwakt is ten opzichte van de – in pathogeniteitsklasse 2 ingedeelde – stam A/Puerto Rico/8/34.
Op grond hiervan is de COGEM van oordeel dat bij uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden op inperkingsniveau II, onder navolging van de gestelde voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie