Publicaties

Inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Influenza A virus (FLUAV) 5:3 reassortanten

Adviezen | 07.11.2019 | CGM/191107-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde (gg-) Influenza A virus (FLUAV) stam A/Leningrad/134/17/57. Drie gensegmenten, coderend voor de HA, NA en NP eiwitten van dit virus zullen vervangen worden door segmenten van hoog- en laagpathogene influenza A virussen.
Eerder heeft de COGEM geadviseerd dat werkzaamheden met bepaalde influenzavirus-stammen op inperkingsniveau II ingeschaald kunnen worden, mits de uitgangsstam sterk verzwakt is.
De gg-virussen zijn grotendeels gebaseerd op de sterk verzwakte influenzavirusstam A/Leningrad/134/17/57. De COGEM is van oordeel dat uitwisseling van de HA, NA en NP segmenten (waarbij géén polybasische klievingsplaats in HA aanwezig is) geen invloed heeft op het geattenueerde fenotype van A/Leningrad/134/17/57. Zij is van oordeel dat de gg-FLUAV virussen niet pathogener zijn dan de sterk verzwakte stam A/Leningrad/134/17/57.
Gezien de attenuatie van de betreffende stammen is de COGEM van oordeel dat bij uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden op inperkingsniveau II, onder navolging van de gestelde voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie