Publicaties

Definities van verschillende varianten van Influenza A virus

Adviezen | 02.11.2015 | CGM/151102-02

De COGEM is gevraagd om criteria op te stellen voor aviair influenza A virus, humaan seizoensgebonden influenza A virus en pandemisch influenza A virus.
Aviair influenza A virus infecteert vogels. Een infectie met dit virus kan, afhankelijk van het type, zonder ziekteverschijnselen verlopen, maar kan ook zeer ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken met een hoge mortaliteit. Sommige aviaire influenza A virussen kunnen mensen infecteren en ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken.
Humaan seizoensgebonden influenza A virus veroorzaakt een ziekte bij de mens. Het virus komt in Nederland vooral voor in de wintermaanden.
Pandemische influenza A virussen zijn vaak nieuwe subtypes die niet eerder bij de mens voorkwamen of subtypen die enkele decennia niet bij de mens voorkwamen, hierdoor is er geen of weinig immuniteit tegen deze virussen. Het virus kan gemakkelijk van mens-op-mens overgedragen worden. Daarom kunnen na infectie met een pandemisch influenza A virus veel mensen ziek worden. Als een nieuw influenza A virus gemakkelijk verspreidt onder mensen en in meerdere landen en in minimaal twee WHO regio’s ziekte bij mensen veroorzaakt, kan het influenza A virus door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als een pandemisch influenza A virus worden aangemerkt.

Download publicatie