Publicaties

Inschaling van Influenza A virusstammen

Adviezen | 31.03.2004 | 040326-03

Griepvirussen (Influenza virus) worden momenteel ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2, terwijl het vogelgriepvirus (subtype van Influenza A virus) zwaarder ingedeeld wordt. Hieruit volgt dat laboratoriumactiviteiten met genetisch gemodificeerde virussen op ML-II of ML-III niveau ingeschaald worden. De pathogeniteit van het vogelgriepvirus blijkt uit de recente uitbraken in Aziƫ en het feit dat ook mensen met deze gevaarlijke virusvariant besmet kunnen raken. Het is niet ondenkbaar dat in een laboratorium door genetische modificatie vergelijkbare pathogene influenzavirussen kunnen ontstaan. De COGEM is gevraagd te adviseren over herziening van de inschaling van influenzavirussen, in het bijzonder Influenza A virusstammen, voor werkzaamheden binnen een laboratorium.De COGEM is van mening dat alle influenza A virussen ingedeeld dienen te worden in pathogeniteitsklasse 3. Genetische modificatie activiteiten met deze virussen dienen op minimaal ML-III inperkingsniveau ingeschaald te worden. Hierbij kunnen aanvullende voorschriften gelden zoals adembescherming, vaccinatie en toepassing van antivirale middelen. De COGEM adviseert voorts een case-by-case beoordeling voor alle Influenza A virus aanvragen, waarbij op basis van de aard van de experimenten, keuze van virusstammen of virale sequenties, de inschaling verlaagd kan worden.

Download publicatie