Publicaties

Reassortanten van Influenza B virus

Adviezen | 25.04.2013 | CGM/130424-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Influenza B virus (FLUBV). Voor de ontwikkeling van vaccins wil de aanvrager een zogenaamd ‘reverse genetics’ systeem opzetten om FLUBV-deeltjes te produceren. Hiermee kunnen virusdeeltjes gemaakt worden met combinaties van gensegmenten van verschillende FLUBV-virusstammen, zogenaamde reassortanten. Ook wil de aanvrager de virale sequenties muteren die coderen voor de oppervlakte-eiwitten hemagglutinine (HA) en neuraminidase (NA), om ook andere, van nature voorkomende, sequenties te creëren.
De COGEM verwacht niet dat de voorgestelde mutaties in de HA en NA genen van gg-FLUBV tot een relevante verandering in de virulentie, het tropisme, of de transmissie van FLUBV zullen leiden. Tegen virussen met van nature voorkomende mutaties in HA en NA bestaat daarnaast al immuniteit bij de mens. Reassortanten van FLUBV die de afgelopen decennia zijn voorgekomen, waren nooit meer ziekteverwekkend dan de uitgangsstammen. In het uiterste geval zullen volgens de COGEM de aangebrachte mutaties in gereassorteerde FLUBV-deeltjes leiden tot een FLUBV met een vergelijkbare fitness als die van van nature circulerende FLUBV stammen.
De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein indien de productie van de beschreven gg-FLUBV-deeltjes op ML-II inperkingsniveau wordt uitgevoerd, met inachtneming van aanvullende voorschriften om de kans op besmetting te verkleinen. Hierbij adviseert de COGEM alle medewerkers tegen influenza B te laten vaccineren.

Download publicatie