Publicaties

Advies pathogeniteitsclassificatie TMUV, BAGV, ITV

Adviezen | 18.01.2021 | CGM/210118-03

De COGEM is gevraagd de pathogeniteitsclassificatie van de flavivirussen Tembusu virus(TMUV), Bagaza virus (BAGV) en Israel turkey meningoencephalomyelitis virus (ITV) te bepalen en of deze virussen als strikt dier-, of dier- en humaanpathogeen beschouwd moeten worden. TMUV veroorzaakt ziekte met neurologische symptomen in verschillende vogelsoorten, wat in eenden tot hoge mortaliteit kan leiden. Dit virus kan zich met name in eendenpopulaties en eendenfokkerijen snel verspreiden. Er zijn vaccins beschikbaar met wisselende effectiviteit. BAGV leidt tot ziekte met neurologische symptomen in patrijzen, fazanten en houtduiven, wat in patrijzen tot hoge mortaliteit kan leiden. Ook BAGV veroorzaakt economische schade voor de pluimvee-industrie in de landen waar het virus voorkomt. ITV circuleert al decennia in Israƫl en veroorzaakt ziekte met neurologische symptomen en mortaliteit in kalkoenen. Er zijn vaccins voor ITV beschikbaar met wisselende effectiviteit.
Transmissie vindt voor deze virussen waarschijnlijk via muggen plaats, maar voor TMUV is verspreiding via aerosolen en direct contact aangetoond. BAGV kan zich mogelijk via direct contact verspreiden. Hoewel er neutraliserende antilichamen tegen TMUV en BAGV in serummonsters zijn aangetoond, zijn TMUV, BAGV en ITV nooit in verband gebracht met ziekte in mensen. De COGEM adviseert om TMUV, BAGV en ITV in te delen in pathogeniteitsklasse 2 als strikt dierpathogeen en op te nemen in Bijlage 4 van de Regeling ggo.

Download publicatie