Publicaties

Adeno-associated dependoparvovirus A en Adeno-associated dependoparvovirus B ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1

Adviezen | 21.03.2018 | CGM/180321-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van vijf Adeno-associated virussen (AAVs): AAV10, AAV11, AAV12, AAVrh10 en AAVpo1.
Er zijn tegenwoordig meer dan 100 AAVs geïsoleerd uit verschillende gastheren. AAVs kunnen gewervelde dieren infecteren, waaronder de mens (95% van de mensen is ooit blootgesteld aan een AAV). Voor hun levenscyclus zijn AAVs afhankelijk van een helpervirus. Bij afwezigheid van een helpervirus blijft het genoom van de AAVs latent aanwezig in de celkern. Tot op heden zijn er in de literatuur geen meldingen over ziekteverschijnselen veroorzaakt door infectie met AAVs. Ook over AAV10, 11, 12, AAVrh10 en AAVpo1 zijn in de literatuur geen meldingen van pathogeniteit. AAV vectoren worden regelmatig toegepast in klinische studies.
Gezien de bovenstaande informatie adviseert de COGEM om AAV10, AAV11, AAV12, AAVrh10 en AAVpo1 als apathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Gebaseerd op de alomtegenwoordigheid van AAVs en het gebrek aan aanwijzingen voor pathogeniteit, adviseert de COGEM om alle AAVs vallend onder de soorten Adeno-associated dependoparvovirus A en Adeno-associated dependoparvovirus B in te delen in pathogeniteitsklasse 1.

Download publicatie