Publicaties

Klinische studie met genetisch gemodificeerd Adeno-associated virus ter behandeling van patiënten met glycogeenstapelingsziekte type Ia (GSDIa)

Adviezen | 31.12.2018 | CGM/181231-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor een klinische studie in patiënten met een glycogeenstapelingsziekte. Deze patiënten hebben een genetisch defect waardoor het G6Pase eiwit, dat betrokken is bij de regulatie van de bloedsuikerspiegel tijdens een nuchtere periode, niet meer geproduceerd wordt. In deze studie wordt een replicatiedeficiënt, genetisch gemodificeerde Adeno-associated virusvector (gg-AAV) in de bloedbaan van patiënten gebracht. Deze zogenaamde DTX401 vector infecteert de lever en brengt hier het G6Pase eiwit tot expressie, dat ervoor zorgt dat de bloedglucosespiegel in balans blijft.
De vector is gebaseerd op het apathogene oudervirus AAV, waarbij alle virale genen zijn verwijderd, inclusief de genen die nodig zijn voor replicatie. Bovendien is voor replicatie van AAV ook de aanwezigheid van een helpervirus nodig. Hierdoor kan het gg-AAV wel cellen infecteren, maar zich hierin niet vermenigvuldigen. De COGEM acht risico’s voor mens en milieu bij eventuele uitscheiding van DTX401 uit de patiënt verwaarloosbaar klein.
Samengevat is de COGEM van oordeel dat de milieurisico’s verbonden aan deze klinische studie met DTX401 verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie