Publicaties

Klinische studie met genetisch gemodificeerd Adeno-associated virus ter behandeling van patiënten met spinale musculaire atrofie

Adviezen | 29.04.2019 | CGM/190429-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor een klinische studie bij patiënten met spinale musculaire atrofie (SMA). Bij deze patiënten wordt onder meer in de zenuwcellen niet genoeg van het ‘Survival Motor Neuron’ (SMN) eiwit aangemaakt, of functioneert het eiwit niet goed. Hierdoor kunnen spieren niet meer worden aangezet tot samentrekken en treedt ernstige spierzwakte op. Tijdens de studie wordt een replicatie-deficiënte, genetisch gemodificeerde Adeno-associated virusvector (gg-AAV) in de bloedbaan van patiënten gebracht. In deze vector (AVXS-101) is een gen aanwezig dat codeert voor functioneel SMN. De vector kan de bloed-hersenbarrière passeren. Na passage zal in de motorische zenuwen functioneel SMN eiwit tot expressie komen, wat tot een verbeterde spierfunctie kan leiden.
AVXS-101 is gebaseerd op het apathogene virus AAV, waarbij alle virale genen zijn verwijderd, inclusief de genen die nodig zijn voor replicatie. Bovendien is voor replicatie van AAV ook de aanwezigheid van een helpervirus nodig. Hierdoor kan het gg-AAV wel cellen infecteren, maar zich hierin niet vermenigvuldigen. De COGEM heeft in het verleden verscheidene keren positief geadviseerd over klinische studies waarbij gebruik werd gemaakt van gg-AAV.
De COGEM acht risico’s voor mens en milieu bij eventuele uitscheiding van AVXS-101 uit de patiënt verwaarloosbaar klein. Samengevat is de COGEM van oordeel dat de milieurisico’s verbonden aan deze klinische studie met AVXS-101 verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie