Publicaties

Classificatie en inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Cowpox virus

Adviezen | 18.03.2015 | CGM/150318-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de classificatie van Cowpox virus (CPXV).
De aanvrager wil door middel van in vitro werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)CPXV onderzoeken welke gastheercelfactoren betrokken zijn bij een virusinfectie met CPXV. De COGEM is verder verzocht te adviseren over de inschaling van deze werkzaamheden.
Het CPXV is een diervirus en heeft knaagdieren als natuurlijke gastheer. Het virus is enzoötisch in Nederland. In knaagdieren veroorzaakt het virus een mild ziektebeeld. CPXV kan ook andere zoogdieren infecteren, waaronder katten, ratten, koeien en de mens. Het virus kan onder andere overgedragen worden van katten en ratten op de mens. De ziekteverschijnselen bij mensen zijn mild en de overdracht van mens-op-mens is niet beschreven in de wetenschappelijke literatuur. Gezien de milde ziekteverschijnselen en de aanwezigheid van CPXV in Nederland adviseert de COGEM om CPXV in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
De aanvrager wil een gg-CPXV vector met daarin twee markergenen transfecteren in dierlijke cellen.
Op grond van de inschaling van het Cowpox virus in pathogeniteitsklasse 2 adviseert de COGEM de voorgestelde werkzaamheden met gg-CPXV uit te voeren op ML-II inperkingsniveau. De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu onder het genoemde inperkingsniveau en onder navolging van enkele aanvullende voorschriften verwaarloosbaar klein.
 

Download publicatie