Publicaties

Classificatie geattenueerde pokkenvirus-stammen en aanvullende voorschriften

Adviezen | 26.05.2003 | 030519-06

Recombinant vacciniavirussen worden zowel gebruikt in vaccinatie-experimenten tegen pokken alsmede als vector om eiwitten te produceren in het laboratorium. Een aantal stammen zijn hiervoor uitermate geschikt, waaronder WR, MVA, NYVAC, evenals de avipoxvirussen ALVAC en TROVAC. Vacciniavirussen worden beschouwd als pathogeniteitsklasse 2 virussen. Hiertoe behoren virussen die bij mensen een besmettelijke ziekte kunnen veroorzaken, maar waarvoor wel een behandeling is. Gezien de toenemende wetenschappelijke gegevens over deze virussen herziet de COGEM de pathogeniteitsklasse evenals de gestelde aanvullende voorschriften voor werkzaamheden met vacciniavirussen in een laboratorium. De COGEM is van mening dat MVA, NYVAC, ALVAC en TROVAC ingedeeld kunnen worden in de laagste pathogeniteitsklasse (klasse 1), aangezien deze virussen onschadelijk zijn gebleken bij toepassing in mens en dier en voldoende is aangetoond dat ze hun virulentie verloren hebben. De COGEM adviseert voor werkzaamheden met de WR stam indeling in klasse 2 te handhaven en een aantal aanvullende voorschiften te hanteren. De COGEM is van mening dat de veiligheid voor mens en milieu middels deze indeling voldoende gewaarborgd blijft.

Download publicatie