Publicaties

Classificatie van Equid herpesvirus 1

Adviezen | 16.04.2015 | CGM/150416-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de classificatie van Equid herpesvirus 1 (EHV-1). De aanvrager wil expressie-experimenten uitvoeren in dierlijke cellen met een EHV-1 vaccinvector waarin een aantal genen van het Foot-and-mouth disease virus (FMDV) zijn geïntroduceerd. De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van deze werkzaamheden.
EHV-1 is ziekteverwekkend voor paarden en komt algemeen voor in paardenpopulaties wereldwijd. Een infectie kan ongemerkt verlopen of tot verkoudheidssymptomen leiden. In sommige gevallen kan een infectie leiden tot abortus of een neurologische aandoening. Het virus verspreidt zich via direct of indirect contact en via aerogene transmissie (over enkele meters). Het virus persisteert beperkt buiten de gastheer en in Nederland zijn er diverse vaccins verkrijgbaar die beschermen tegen respiratoire verschijnselen. Op basis van deze argumenten is de COGEM van mening dat het EHV-1 een strikt dierpathogeen virus van klasse 2 is.
De gg-EHV-1 vector is gebaseerd op de RacH vaccinstam. De COGEM heeft geen reden om aan te nemen dat het gg-EHV-1 door de aanwezigheid van de FMDV sequenties een verhoogde pathogeniteit zal hebben ten opzichte van het wild-type virus.
Op basis van de classificatie van EHV-1 in pathogeniteitsklasse 2, de aard van de RacH vaccinstam en de functie van de P1, 2A en 3C eiwitten in associatie met de vaccinstam, adviseert de COGEM de werkzaamheden op ML-II inperkingsniveau in te schalen. Onder genoemd inperkingsniveau is de COGEM van mening dat de risico’s bij de voorgenomen werkzaamheden met gg-EHV-1 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie