Publicaties

Classificatie en inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Gallid herpesvirus 3

Adviezen | 30.11.2016 | CGM/161130-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Gallid herpesvirus 3 (GaHV-3), ook wel bekend onder de naam Marek’s disease virus type 2. Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van in vitro werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) GaHV-3. Ten behoeve van vaccinontwikkeling wil de aanvrager wildtype GaHV-3 van diverse markergenen voorzien.
GaHV-3 is enzoötisch binnen de pluimveehouderij en wordt algemeen verondersteld geen aanleiding te geven tot ziekte. In de wetenschappelijke literatuur is er echter anekdotisch bewijs dat het virus lymfomen kan veroorzaken. Verspreiding van het virus vindt plaats via de lucht of door middel van (in)direct contact. Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat het virus ziekte veroorzaakt bij de mens. Op basis hiervan adviseert de COGEM GaHV-3 als strikt dierpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
De voorgenomen kloneringswerkzaamheden van virale genoomsequenties in Escherichia coli adviseert de COGEM uit te voeren op ML-I inperkingsniveau. Productie van en infectie met replicerend gg-GaHV-3 adviseert zij uit te voeren op ML-II inperkingsniveau. Indien daarbij tevens enkele aanvullende voorschriften in acht worden genomen om aerogene en contacttransmissie te voorkomen, acht de COGEM de risico’s bij voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie