Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Anatid alphaherpesvirus 1 (Duck enteritis virus)

Adviezen | 30.12.2021 | CGM/211230-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het Duck enteritis virus, oftewel het Anatid alphaherpesvirus 1 (AnAHV1). Tevens is de COGEM gevraagd of dit virus als strikt dierpathogeen beschouwd kan worden.

AnAHV1 is een virus met een DNA-genoom en behoort tot de  herpesvirussen. Dit virus kan een dodelijke ziekte veroorzaken in eenden, zwanen en ganzen, dat eendenpest genoemd wordt. AnAHV1 verspreidt zich via direct contact tussen watervogels en via contact met een besmette omgeving, zoals karkassen of uitwerpselen, of via water. Dieren kunnen van een infectie herstellen of kunnen worden beschermd met een vaccin. In Nederland is het virus al lange tijd aanwezig bij wilde watervogels. Tot op heden is er geen ziekte waargenomen bij zoogdieren en zijn er geen infecties bekend in de mens.

Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat AnAHV1 een strikt dierpathogeen virus is en ingedeeld dient te worden in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie