Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie Bacteroides xylanisolvens

Adviezen | 28.02.2014 | CGM/140228-02

De COGEM heeft in 2011 advies uitgebracht over de indeling in pathogeniteitsklassen van een groot aantal bacteriesoorten. Onlangs is haar door derden informatie aangeleverd die de indeling van Bacteroides xylanisolvens betwist. Wegens signalen over mogelijk commerciële activiteiten in het buitenland – gebruik van B. xylanisolvens stam DSM 23964 als voedingssupplement -, heeft de COGEM besloten tussentijds ongevraagd advies over deze bacteriesoort en in het bijzonder stam DSM 23964 uit te brengen.
B. xylanisolvens is in 2008 voor het eerst beschreven en behoort tot de B. fragilis groep. Bacteriesoorten binnen deze groep veroorzaken infecties van de buikholte waarbij abcesvorming optreedt. De infecties kunnen leiden tot bacteriemie met een hoge mortaliteit. Tot voor kort was het niet mogelijk B. xylanisolvens in klinische monsters te identificeren.
Aangezien B. xylanisolvens tot de B. fragilis groep behoort en alle tot nog toe bekende humaan pathogene Bacteroides soorten binnen deze groep vallen, sluit de COGEM niet uit dat de klinische relevantie van B. xylanisolvens voor de mens tot op heden is ondergewaardeerd. De COGEM ziet geen aanleiding haar advies van 2011 te herzien. Zij is van mening dat B. xylanisolvens als een klasse 2 pathogeen beschouwd moet worden.
In vitro en in vivo studies met de specifieke B. xylanisolvens stam DSM 23964 hebben geen pathogene en toxische eigenschappen aan het licht gebracht. Daarom is de COGEM van mening dat deze stam in pathogeniteitsklasse 1 ingedeeld kan worden.

Download publicatie