Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacterie Methylobacterium mesophilicum

Adviezen | 14.03.2017 | CGM/170314-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Methylobacterium mesophilicum en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.
Methylobacterium mesophilicum is een gram-negatieve bacterie die strikt aeroob en facultatief methylotroof is. M. mesophilicum is geïsoleerd van bladoppervlakten, uit bodem en riool- en drinkwater. De bacterie komt voor als endofyt in sinaasappelbomen.
M. mesophilicum heeft de mogelijkheid om biofilms te vormen en is dan erg resistent tegen uitdroging, hoge temperaturen, en behandeling met chemische of antibacteriële middelen. M. mesophilicum wordt met regelmaat aangetroffen in (drink)water of preservatievloeistoffen in ziekenhuizen, waarbij ook medische hulpmiddelen zoals endoscopen en katheters gecontamineerd kunnen zijn met deze bacterie.
Van M. mesophilicum is bekend dat infectie kan optreden in patiënten die immuun-gecompromitteerd zijn of een onderliggende ziekte hebben. De COGEM heeft echter geen aanwijzingen dat M. mesophilicum een ziekte in gezonde mensen, dieren of planten kan veroorzaken en is daarom van mening dat M. mesophilicum een opportunistisch pathogeen is. Zij adviseert daarom M. mesophilicum in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van mening dat M. mesophilicum in aanmerking komt voor plaatsing op Bijlage 2 op lijst A1 (apathogene organismen) van de Regeling ggo.

Download publicatie