Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriestam Bacillus thuringiensis 407 Cry-

Adviezen | 15.02.2024 | CGM/240215-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriestam Bacillus thuringiensis 407 Cry-. Bacteriën behorend tot het genus Bacillus komen wereldwijd in uiteenlopende omgevingen voor. De soort B. thuringiensis is voor het eerst aangetroffen in zijdewormen en is een bekend insectenpathogeen, en ingedeeld als dierpathogeen in pathogeniteitsklasse 2. De pathogeniteit van B. thuringiensis wordt voornamelijk veroorzaakt door zogenaamde crystal (cry)-eiwitten die schadelijk zijn voor insecten. De bacterie en Cry-eiwitpreparaten worden daarom veel toegepast bij de bestrijding van plaaginsecten.
De bacteriestam B. thuringiensis 407 is geïsoleerd uit vlinderachtigen. Door deze stam langdurig te kweken bij hogere temperaturen is het plasmide waarop de cry-genen gelegen zijn, verloren gegaan, waardoor deze stam geen cry-eiwitten kan produceren. Met de verkregen stam B. thuringiensis 407 Cry- wordt al enkele jaren onderzoek gedaan. Er zijn geen aanwijzingen dat B. thuringiensis 407 Cry- pathogeen is voor insecten onder natuurlijke omstandigheden. Alles in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat de bacteriestam B. thuringiensis 407 Cry- ingedeeld dient te worden in pathogeniteitsklasse 1, en opgenomen kan worden op bijlage 2 lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie