Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Penicillium discolor

Adviezen | 04.12.2023 | CGM/231204-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Penicillium discolor en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.

P. discolor is in 1997 voor het eerst geïsoleerd en komt voor op noten, groentes en harde kazen. De schimmelsoort wordt geassocieerd met bederf van deze voedselproducten. P. discolor produceert verscheidene secundaire metabolieten waaronder mycotoxines (chaetoglobosin A en C). Bij de COGEM zijn geen gevallen van ziekte in mens en dier bekend die door P. discolor veroorzaakt worden. Ook zijn er bij de COGEM geen aanwijzingen dat P. discolor pathogeen is voor planten.

De COGEM adviseert P. discolor in te delen in pathogeniteitsklasse 1, en deze op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie