Lopend advies en signalering

Aanbiedingsbrief bij het onderzoeksrapport: ‘Ontwikkelingen rond gg-voedsel in de Nederlandse winkelschappen’

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen rond het aanbod van ggo-geëtiketteerde producten in de Nederlandse winkelschappen en de mate waarin wereldwijde (of nationale) prijsontwikkelingen hierbij mede bepalend zijn. Bij publicatie van het rapport zal de COGEM een begeleidende aanbiedingsbrief uitbrengen.