Publicaties

Voorstel Europese Commissie voor nieuwe wetgeving voor planten verkregen met gerichte mutagenese, cisgenese en intragenese

Adviezen | 10.07.2023 | CGM/230710-01

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht voor nieuwe wetgeving voor planten die zijn vervaardigd met behulp van bepaalde nieuwe genoomtechnieken (NGT’s), i.e. gerichte mutagenese, cisgenese en intragenese. In dit voorstel wordt een onderscheid gemaakt tussen planten die ook door conventionele veredeling verkregen zouden kunnen worden en planten die niet vergelijkbaar zijn met conventionele planten. De laatste groep blijft vergunningplichtig en wordt onderworpen aan een casusgewijze milieurisico- en voedselveiligheidsbeoordeling. Intragene planten lijken altijd onder deze groep te vallen. Planten die ook met behulp van conventionele veredeling verkregen zouden kunnen worden, worden grotendeels vrijgesteld van regelgeving.
Het voorstel is in lijn met de eerdere adviezen van de COGEM. De COGEM heeft eerder geconcludeerd dat planten die met behulp van gerichte mutagenese en cisgenese zijn verkregen, vergelijkbaar zijn met conventioneel veredelde planten en vrijgesteld zouden kunnen worden. Voor intragene planten heeft de COGEM eerder gesteld dat het veiligheidsprofiel van deze planten niet altijd overeenkomt met dat van conventioneel veredelde planten.
De COGEM is van oordeel dat de veiligheid voor mens en milieu met het nieuwe wetsvoorstel gewaarborgd blijft. Wel merkt de COGEM op dat de criteria die zijn opgesteld om een onderscheid te maken tussen planten die wèl en planten die niet vergelijkbaar zijn met conventioneel veredelde planten, verduidelijking en aanpassing behoeven.

Download publicatie