Publicaties

Advies over aanpassing van de Annex I in het NGT-voorstel van de EC

Adviezen | 24.11.2023 | CGM/231124-01

In juli 2023 heeft de COGEM een advies uitgebracht over het voorstel van de Europese Commissie (EC) voor nieuwe wetgeving voor planten die zijn vervaardigd met behulp van bepaalde ‘nieuwe genoomtechnieken’ (NGT’s), dat wil zeggen gerichte mutagenese en cisgenese. In haar advies stelde de COGEM dat het EC voorstel in lijn was met de eerdere COGEM adviezen. Verder was ze van oordeel dat de veiligheid voor mens en milieu met het nieuwe wetsvoorstel gewaarborgd blijft.

Ten aanzien van de criteria in de Annex I van het voorstel die zijn opgesteld om een onderscheid te maken tussen planten die wèl en planten die niet vergelijkbaar zijn met conventioneel veredelde planten, merkte de COGEM op dat deze wetenschappelijke onderbouwing missen, en verduidelijking en aanpassing behoeven. Mede gezien de zeer korte deadline voor het advies heeft de COGEM destijds geen voorstel voor aanpassing van de criteria gedaan.

Inmiddels heeft de EC een Technical paper gepubliceerd waarin een rationale wordt gepresenteerd voor de criteria in Annex I. Naar aanleiding hiervan en ter ondersteuning van IenW met het oog op de raadsonderhandelingen over het EC voorstel, komt de COGEM in dit advies met een concreet tekstvoorstel voor aanpassing en verbetering van de Annex I.

Download publicatie