Publicaties

Aanvullende vragen cisgenese

Signaleringen | 17.10.2006 | 061017-03

De COGEM heeft eind april 2006 de signalering ‘Vereenvoudiging van
regelgeving bij genetische modificatie met planteigen genen, cisgenese, een
reële optie?’ (CGM/060428-05) aan de staatssecretaris van VROM aangeboden.
Naar aanleiding van deze signalering heeft de staatssecretaris een viertal
vragen aan de commissie gesteld, onder meer waarom de COGEM in haar
signalering geen vergelijking heeft getrokken tussen cisgenese en
transgenese. In de onderhavige brief beantwoordt de COGEM de gestelde
vragen en gaat nader in op het in Europa gehanteerde juridische kader van
de risico-analyse.
 

Download publicatie