Publicaties

CRISPR-Cas en gerichte mutagenese bij planten

Adviezen | 08.03.2017 | CGM/170308-01

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de COGEM verzocht advies uit te brengen over de toepassing van CRISPR-Cas9 voor gerichte mutagenese bij planten. Dit in verband met een besluit over eventuele vrijstelling van deze toepassing van de ggo-regelgeving.
De COGEM heeft in de afgelopen jaren verschillende adviezen en signaleringen uitgebracht over de toepassing van nieuwe biotechnologische technieken in de landbouw, waaronder signaleringen over de gene editing technieken CRISPR-Cas9 en zinkvingers. Ook in de Trendanalyse biotechnologie 2016 is hieraan aandacht besteed. Het onderhavige advies, is grotendeels een samenvatting van deze eerdere publicaties. Dit mede omdat er geen nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen zijn die leiden tot herziening van het eerdere standpunt van de COGEM dat in de regelgeving geen onderscheid gemaakt moet worden tussen gerichte mutagenese en klassieke mutagenese.

Download publicatie